+90 216 358 39 58
·
info@kaslioglu.av.tr
İLETİŞİM
TR / EN

Faaliyet Alanlarımız

Fikri ve Sınai Haklar

Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu olarak Fikri ve Sınai Haklar konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri güncel olarak takip etmekteyiz.

Reklam Hukuku

Çağımızda ticaretin, elektronik ticaretin ve tüketim alışkanlıklarının geldiği nokta sebebiyle reklamların gerek reklam verenler gerek ise

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel veri envanteri oluşturulması, kişisel veri envanterlerinin hukuki analizi, şirketlerin KVKK ile uyumlu hale getirilmesi ve uyum raporu

Elektronik Ticaret Hukuku

Hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı, satıcı, platform sahibi veya herhangi bir sıfat ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren

Rekabet Hukuku

İzne tabi birleşme ve devralma işlemleri özelinde Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulması, hakim durumun kötüye

İş Hukuku

Müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı kapsamında uzman avukatlarımız ve danışmanlarımız vasıtasıyla; bireysel ve toplu iş

Borçlar Hukuku

Taraflar arasında her türlü borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri, türleri, sona ermesi gibi konularda, borç ilişkisinin her aşamasında meydana

Şirketler Ticaret Hukuku

Hukuk büromuzdaki uzman avukatlarımız ile geleneksel ticaret ve e-ticaret sektöründe pek çok farklı alanda faaliyet gösteren ve bu

Tüketici Hukuku

Tüketici hukukunun aktörlerinden gerek satıcı ve hizmet sağlayıcı gerekse de tüketici konumundaki Müvekkillerimizin, Tüketicinin

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuzda, gayrimenkul ve inşaat hukuku alanlarında özel olarak uzmanlaşmış tecrübeli avukatlarımız ile hukuki danışmanlık ve dava takibi

Sözleşmeler Hukuku

Ekibimizdeki uzman avukatlarımız, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize, ticari olsun olmasın her konuda ihtiyaç duyabilecekleri

Kişiler Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin Türk Medeni Kanunu’ndan kaynaklı haklarının tesisi ve temini amacıyla her türlü yasal sürecin takibi ile, ad ve soyad