+90 216 358 39 58
·
info@kaslioglu.av.tr
İLETİŞİM
TR / EN

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Kararı

25/07/2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı uyarınca, Kurul’un 19.07.2018 tarihli 2018/87 sayılı kararıyla getirilen Veri Siciline Kayıt Yükümlülüğü istisna kriteri “yıllık mali bilanço toplamı” tutarı güncellenmiştir.

30/12/2017 tarih ve 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 8/1 maddesi uyarınca, Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Yönetmelik’in 16. Maddesi uyarınca, Kurul, ilgili maddede sayılan kriterleri göz önünde bulundurarak kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilir.

Kurul’un 19/07/2018 sayılı kararında, Yönetmelik’in “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ncı maddesi göz önünde bulundurularak; 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmiştir.

06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı uyarınca, ülkedeki ekonomik koşullar doğrultusunda “yıllık mali bilanço toplamı kriterinin yeniden değerlendirilmesi neticesinde;

Kurul’un 2018/87 sayılı kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesi “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu doğrultuda Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16ncı maddesi göz önünde bulundurularak; 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirası’ndan az gerçek veya tüzel kişi tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır.

 

 

25.7.2023

Diğerleri