+90 216 358 39 58
·
info@kaslioglu.av.tr
İLETİŞİM
TR / EN

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİMİZ

KAŞLIOĞLU HUKUK BÜROSU olarak siz değerli ziyaretçilerimizin internet sitemizi ziyaret ederken gizliliğiniz ve güvenliğinizi temin etmek en önemli önceliğimizdir. Bu temini sağlamanın yanı sıra 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu (“KAŞLIOĞLU”) tarafından işbu metin hazırlanmıştır.

Metinin temel amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi yoluyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla ve hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

1-Çerezler Nedir?
Çerez, herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza internet sitesinin sunucusu tarafından gönderilen küçük bir metin dosyasını ifade etmektedir. Bilgisayarınızın internet tarayıcısına ya da sabit sabit diskine depolanan harf ve sayılardan meydana gelen çerezler, sizlere daha iyi ve daha hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatabilmek için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

2-Tarafımızca Kullanılan Çerezler Nelerdir?
Öncelikle ifade edilmelidir ki; ziyaretçilerimizin sitemizi ziyaretlerinde ihtiyaçlarınızı karşılaması maksadıyla sınırlı çerez türleri mevcut bulunmaktadır. Zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme imkanı tanınmaktadır.
KVVK tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’de; çerezler kendi içinde; geçerlilik sürelerine göre çerezler, kullanım amaçlarına göre çerezler, taraflarına göre çerezler olmak üzere farklı sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.

a-) Geçerlilik Sürelerine Göre Çerezler: Kendi içerisinde ikiye ayrılmakta olup; geçici veya seans çerezi (transient cookies veya temporary cookies) olarak adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.

İnternet tarayıcısının kapatılması sonrasında bilgisayar veya mobil cihazda kalıp belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmekte olan çerez kalıcı çerez (permanent cookies, veya persistent cookies) olarak adlandırılmaktadır. Bu çerez kanalıyla herhangi bir internet sitesi tekrardan ziyaret edildiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmekte ve ziyaret deneyiminin beklenen şekilde devamı için kullanıcının ayarlara ilişkin tercihleri
hatırlatılmaktadır.

b-) Tarafların Göre Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu bakımından ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Birinci taraf çerez ile doğrudan kullanıcının ziyaret etmiş olduğu internet sayfası tarafından yerleştirilmekte olup, üçüncü taraf çerezlerde kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden (veya etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.

c-) Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler: İşlevlerine ve amaçlarına göre de çerezleri sınıflandırmak mümkündür:

Zorunlu çerezler; internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olarak tanımlanmaktadır. İşbu çerezler birinci taraf çerezler içerisinde yer alıp -gizlilik tercihlerine dair çerezler istisna olmak üzere- oturum süresince kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Bu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezler, internet sitesinin organize olarak çalışması için mevcut bulunması gerekli olan çerezlerden olduğundan açık rıza dışındaki işleme şartlarına gidilen çerez türü olarak anılmaktadır.

İşlevsellik çerezleri; İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcının gizli tercihler hariç olmak üzere internet tarayıcısı ya da mobil uygulamanın yazılı dili vb. durumların hatırlanmasını kolaylaştırıp, internet sitesi deneyiminin istendiği şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak kullanılan çerezlerdir. Kısaca ifade etmek gerekirse, bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlamak ve kullanıcı bakımından kişiselleştirmeyi sağlamak amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Performans ve analitik amaçlı çerezler; internet sitesinin kullanıcı sayısının hesaplanmasına ve kullanıcıların site içinde nasıl hareket ettiğinin, hangi sayfada ne kadar süre geçirdiğinin görülmesine olanak tanıyıp sitenin iyileştirilmesinde sıklıkla kullanılan çerezlerdir. Bu yolla sitemizin performansı ölçülmekte ve site içerisindeki hatalar tespit edilerek site iyileştirebilmektedir.

3-Çerezler Nasıl Toplanır?
Çerezler, internet sitesi ve uygulamaya erişilen cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan bu bilgiler cihazlarınıza özeldir. İnternet sitesini başka bir cihazdan ziyaret ettiğinizde, daha önceki ziyaretiniz sırasında toplanan çerezler kullanılamayacaktır.

4- Çerez Kullanım Amacımız ve Hukuki Sebepleri:

Zorunlu çerezler kanalıyla toplanan kişisel verileriniz; KVKK madde 5/2-c hükmü uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 

İşlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK madde 5/1 düzenlemesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi(Birinci taraf / üçüncü taraf) Çerezin Saklama Süresi
       
       
       
       
       
       
       
       

5-Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?
Ziyaretçilerin çerezleri dilediği gibi kontrol etme hakkı mevcut olup, çerezlerin toplanması engellenebilir veya toplanmışsa silinmesi söz konusu olabilir. Halihazırda birçok internet tarayıcısı ve mobil cihaz buna olanak vermektedir. Bunu nasıl yapabileceğiniz her tarayıcı ve mobil cihaz için farklılık gösterebilmektedir. Gerekli bilgi ve yönlendirmelere tarayıcı ve mobil cihazların “ayarlar” bölümünden ulaşabilmektedir. Çerezlerin silinmesinin istenmesi halinde çerezler kalıcı olarak silinecektir. Tamamen engellenmesinin tercih edilmesi durumundaysa internet sitemiz doğru ve etkin şekilde çalışmayabilir.

6-Ziyaretçilerin Sahip Olduğu Haklar:
Çerezler kural olarak ziyaretçilerin kişisel verilerinizi toplamazlar. Fakat bazı çerezler, internet sitesi ziyaretiniz sırasında verebileceğiniz diğer bilgiler ile eşleştiğinde kimliğinizi ortaya çıkarabilecek bilgiler sunabilir. Bu gibi çerezler, söz konusu internet sitesinin kişisel verilerin korunması politikası ve bilgilendirmelerine tabi olacaktır. Bu tamamen ilgili internet sitesinin çerez politikasına tabidir.

Kaşlıoğlu Hukuk olarak bizim internet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre BAĞDAT CADDESİ, VEZİR SOKAK. ÜNSAL APARTMANI No:4 D:11, CADDEBOSTAN / KADIKÖY –
İSTANBUL adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden ……….. e-posta adresine iletebilmektedir.

7-Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları Nasıl Seçilebilir?
Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan diğer tüm çerezler için “açık” ya da “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmekte, “ayarları kaydet” butonuna tıklanarak yapılan seçim kaydedilebilmektedir. Yine yukarıda da yer verdiğimiz üzere kullanıcılar bu panel üzerinden tercihlerini her zaman değiştirebilme hakkına sahiptirler. Bunun yanında, tarayıcı ayarları yoluyla da kısmen kontrol sağlanabilmekte olduğu belirtilmelidir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Tarayıcı İsmi Link
Google Chrome https://support.google.com/accounts/
answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-
surumunde-gelismis-izlenme-koruma
Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu
Bağdat Caddesi, Vezir Sk. Ünsal Apt D:No:4 D:11, Caddebostan / Kadıköy - İstanbul
Tel: (0216) 358 39 58/59
Faks: (0216) 358 39 60
E-Mail: info@kaslioglu.av.tr