+90 216 358 39 58
·
info@kaslioglu.av.tr
İLETİŞİM
TR / EN

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Ekibimizdeki uzman avukatlarımız, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize, ticari olsun olmasın her konuda ihtiyaç duyabilecekleri sözleşmelerin müzakeresi, hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması, feshedilmesi, uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sözleşmeden kaynaklı taleplerin takibi ve her türlü hukuki menfaatlerin temini hususlarında gerekli hukuki tedbirlerin alınması ve özellikle önleyici hukuki koruma sağlanması konularında hukuki destek sağlamaktayız. 

Diğerleri