+90 216 358 39 58
·
info@kaslioglu.av.tr
İLETİŞİM
TR / EN

Reklam Hukuku

Reklam Hukuku

Çağımızda ticaretin, elektronik ticaretin ve tüketim alışkanlıklarının geldiği nokta sebebiyle reklamların gerek reklam verenler gerek ise tüketiciler açısından büyük önemi bulunmaktadır. Bu kapsamda hem marka ve reklam ajansı konumundaki müvekkillerimize hem de bizzat kendisi reklam vermek isteyen müvekkillerimize basın yayın organları, dış mekanlar, sosyal medya aracılığıyla yapılacak reklamlar, yerleştirmeler, tanıtımlar, işbirlikleri, gibi  mecralarda yayınlanacak reklamların başta Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Reklam Kurulu kararları, Reklam Özdenetim Kurulu ilkeleri olmak üzere reklam mevzuatı ve telif başta olmak üzere fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde görüş verilmekte, sözleşme süreçleri yürütülmekte Reklam Kurulu kararlarına ilişkin itiraz süreçleri yürütülmekte ve dava açılması halinde uyuşmazlığın çözümü ile ilgili makamlarca verilen yayın durdurma ve/veya diğer adli ve idari para cezalarına ilişkin yargı yollarına başvurulması gibi hizmetler verilmektedir. Reklam veren konumunda olmayıp aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren müvekkillerimiz açısından ise arama motorunda anahtar sözcük olarak verilen (ör. Google Ads) reklamların denetimi, online pazaryeri satıcılarına ait markaların reklam olarak kullanılması gibi alanlarda hem danışmanlık hem de dava takibi hizmeti verilmektedir. Öte yandan tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, istismar edici reklamlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek ve/veya kamu sağlığını tehlikeye düşürecek reklamlara karşı mücadele etmesi ve zararlarının tazmini konusunda hizmet verilmektedir. 

 

 

Diğerleri