+90 216 358 39 58
·
info@kaslioglu.av.tr
İLETİŞİM
TR / EN

Blog

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuzdaki Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 341 sayılı toplantısında Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz’da (Kılavuz) yapılan değişiklik ile sadakat programı ile satışa sunulan mal/hizmetlerle ilgili reklamlara ilişkin yeni bir ilke kararı alınmıştır.
•25.1.2024

Galatasaray Liseli Hukukçuların Cumhuriyetin 100. Yılına Armağanı

"Galatasaray Liseli Hukukçuların Cumhuriyetin 100. Yılına Armağanı" isimli eser yayınlanmıştır. Ofisimiz avukatlarından Hazal Yurtman’ın da ortak kaleme almış olduğu makale içinde yer almaktadır.
•11.1.2024

Pişmanlık Yönetmeliği Bilgi Notu

16 Aralık 2023 tarihli resmi gazetede[1] yayımlanarak yürürlüğe giren Kartelleri̇n Ortaya Çıkarılması Amacıyla Akti̇f İşbi̇rli̇ği̇ Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k (“Yeni Pişmanlık Yönetmeliği” veya “Yönetmelik”) ile 15.02.2009’den itibaren uygulanmakta olan yönetmelik[2] (“Eski Pişmanlık Yönetmeliği”) arada geçen 15 yıla yakın süre içerisinde Kurum tarafından edinilen uygulama deneyimi, karşılaşılan kimi hukuki boşluklar ve emsal diğer rekabet otoritelerinin pişmanlık düzenlemeleri çerçevesinde değiştirilerek güncellenmiştir.
•10.1.2024

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Verilecek Marka İptal Yetkisi Hakkında Bilgi Notu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) Geçici 4. Maddesi uyarınca “iptal yetkisi” mahkemeler tarafından kullanılmaktaydı. Ancak SMK’nın “Yürürlük” başlıklı 192.maddesi uyarınca, SMK m. 26, 10.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve markanın iptali yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Kurum”) geçecektir.
•9.1.2024

Reklam Kurulu’nun Yapay Zeka İle Oluşturulan Reklamlara İlişkin Kararları Hakkında Bilgi Notu

T.C Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli 337 sayılı toplantısında 120 reklam incelenmiş ve ilk defa reklamlarda yapay zekâ kullanımı bakımından inceleme yapılarak hukuka ve mevzuata aykırı oldukları tespit edilen üç reklama durdurma cezası verilmiştir. İşbu reklamlara ilişkin kararlar aşağıda özetlenmiştir.
•16.10.2023

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz

Kılavuz, satıcı ve sağlayıcılar ya da aracı hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan mal veya hizmete ve bunların yan sözleşmelerine ilişkin internet ortamında yapılan tüketici değerlendirmelerini kapsar.
•22.9.2023

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Kararı hakkında bilgilendirme.
•25.7.2023